Web Sitesi Hazırlarken Dikkat Ettiğimiz Konular


Hedeflerimiz

Web Sitesi Hazırlarken Dikkat Ettiğimiz Konular, Maliyetleri yüksek olmayan, etkili web siteleri teklif etmek.
Ödediğiniz paranın karşılığını tam olarak alabileceğiniz, açık geliştirilebilir siteler hazırlamak.
Müşteriye ait, tamamen kontrol edilebilir, geliştirilebilir siteler hazırlamak.
Sizlerin hazırlanacak web siteleri ile elde edebileceğiniz verimi arttırarak gelecekte e-iş çözümlerine yönelmenizi sağlamak
Daima yeniliklere açık olmak ve bu bilgi birikimini müşterilerimize yansıtmak.
Üründen çok hizmetin geçerli olduğu bilinci ile hizmet kalitemizi sürekli arttırmak


Yaratıcılık

Web Kimliği Geliştirme
Tüm müşterilerimiz için, yaptıkları işin özelliklerine uygun ve hedefledikleri müşteri kitlesinin zihninde şirket hakkında doğru ve kalıcı fikirler oluşturabilmek amacıyla, logo ve amblemden başlayarak her türlü kurumsal kimlik öğesinin geliştirilmesini sağlamak.

Web Sitesi Hazırlarken Dikkat Ettiğimiz Konular

 

Kurumsal Kimliğin Adaptasyonu

Kurumsal site yaptıracak olan şirketlerin kurum kimliklerinin web’e uyarlanması veya web versiyonunun yeniden geliştirilmesini sağlamak.

Grafik Tasarımı

Sitenin grafik tasarımının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

İçerik Üretimi

Sitede yer alacak metin, başlık, slogan ve benzeri öğelerin üretilmesini sağlamak.

Site Haritası

Ziyaretçilerin sitenizde nasıl dolaşacaklarını göstermek amacıyla kullanılan menüler ve butonların oluşturduğu organizasyonun oluşturulması, siteminin algoritmasının kurgulanması ve grafik uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak.

Animasyon

GIF, Flash, shockwave, Java, 3D, QTVR
Streaming Audio/Video
Akışkan ses ve video görüntülerinin web ortamında ziyaretçiye sunulmasını sağlamak.

Kalite Bütünlüğü

Başta belirlenen grafik tasarımı ve kurumsal kimlik doğrultusunda sitenin bütün görsel öğelerinin, tasarımın her aşamasında belirli bir kalite standardına uygunluğunun kontrolü.

Kullanılabilirlik Testi

Sitenin bütün tasarımının ergonomisi, site haritasının sisteminin kullanıcı dostu olup olmadığı ve sezgiselliğin test edilmesi.

Teknik

Teknolojik Altyapının Kontrolü, Firmanın mevcut teknolojik altyapısının analizi ve yeni yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Teknoloji Yönetimi

Donanım ve yazılım yatırımlarının yapılması sürecinde müşteriye danışmanlık hizmetinin sunulması.

Yazılım Geliştirme

Firmanın sanal ortamdaki her türlü faaliyetini yürütebilmesi için gerekli olan kuruma özel ve özgün yazılımlarının geliştirilmesi.

Sistemlerin Entegrasyonu

Firmanın mevcut veritabanının müşterilere en iyi hizmeti verecek biçimde yeni kurulan sistemle entegrasyonu ve işlevlerin interaktif biçimde mal ve hizmet sunumuna olanak tanıyacak şekilde geliştirilmesi.

İşlev Geliştirme

Sitenin ne tür işlevlere, hangi modüllere ve işlevlere sahip olacağının tasarlanması ve geliştirilmesi.

Veri Tabanı Geliştirme

Hem B2B ve B2C için gerekli altyapıyı oluşturmak, hem de sürekli güncellemelere olanak tanıyabilmek amacıyla RDBMS (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) standartlarına uygun veritabanlarının yapılandırılması; buralarda saklanan tüm bilgiye müdahale imkanı tanıyan Web tabanlı kontrol panellerinin geliştirilmesi, güvenlik ve performansın garanti altına alınması; kullanılan diğer veritabanlarıyla entegrasyon.

Interaktivite

Ziyaretçileri müşteriye dönüştürmede çok önemli bir işleve sahip olan interaktivite, sitenin kullanıcıya ne tür tepkiler ve cevaplar verdiği veya cevap ve tepki verip vermediği ile alakalıdır. Bu amaçla ziyaretçi hafızası, müşteri izleme, kişiselleştirme ve kullanıcıya özel tercihler gibi interaktivite unsurlarının geliştirilmesi.

Güvenlik

Sitenin dıştan gelebilecek saldırılara karşı firewall, şifreleme vs. gibi yöntemlerle koruma altına alınması.

Hosting

Sitenin yayına sokulması ve yayında kalması sürecinin kontrolü.

Bakım
Yazılımdan veya hosting’in yapıldığı server’dan kaynaklanan sorunların giderilmesi.; site sahibi şirketin yetkilileri tarafından gerçekleştirilemeyecek program kodu ve grafik tasarım değişikliklerinin yapılması

Planlama
Firmanın, bir Internet şirketi olarak en verimli biçimde pazarlanmasını temin edecek ve Pazar payını arttırmasını sağlayacak kanalların belirlenmesi.

Karşılaştırmalı Analiz
Rakip firmalara ait sitelerin çeşitli açılardan (işlev, grafik tasarım, marka, müşteri takibi, Pazar stratejileri, Pazar payı vs.) analiz edilmesi; elde edilen veriler doğrultusunda söz konusu şirketlerle etkin biçimde rekabet edebilmek için gerekli stratejilerin belirlenmesi.

Strateji Planlama
Maliyetler, kullanıcı beklentileri ve işlevsellik kriterleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, detaylandırılmış ve öncelik sıralaması yapılmış bir ‘dijital değişim süreci’ planının hazırlanması.

Internet İş Planı/Modeli Geliştirme
Bir elektronik işletme olarak, faaliyetlerinizi verimli ve rakiplerinizin önünde sürdürmenizi sağlayacak iş planı/modelinin geliştirilmesi.

Devamlı Müşteri Stratejileri
Sitenizin ziyaretçilerini müşteriye, müşterilerini ise sürekli müşteriye dönüştürmek için gerekli stratejilerin belirlenmesi .

Web Vizyonu Geliştirme
Şirketinizin geleceğinde sanal dünyanın yeri, büyüme hamlelerinde Internetin nasıl kullanılacağı, sektörünüzün öncüsü olabilmek ve Pazar payınızı arttırmak için web’de ne tür yeniliklerin hayata geçirilebileceği vs. gibi konularda size özel bir vizyonun kurgulanması.

Data-Mining Stratejileri
Veritabanınızda biriken ham bilginin, size iş hayatında rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik enformasyona dönüştürülebilmesi için gerekli yöntemlerin belirlenmesi.

Müşteri Takip Stratejileri
Devamlı müşteri ve data-mining stratejileriyle entegre olarak, müşterilerinizin davranışlarının nasıl takip edileceğine dair yöntemlerin geliştirilmesi.

Pazar Stratejileri
Yeni ekonominin verileri ışığında pazarın nasıl ve ne yönde değişeceği; şirketin bu piyasa koşulları altında hangi stratejileri takip etmesi gerektiğinin belirlenmesi.

Site Tanıtım Stratejileri
Sitenizi Internet kullanıcılarına tanıtmak ve ziyaret etmelerini sağlamak için yapılması gerekenlerin bütçe olanakları da göz önünde bulundurularak belirlenmesi.

Marka Stratejileri
Yeni bir marka yaratmak veya mevcut markanızı tutundurmak için gerekli stratejilerin belirlenmesi, marka ölçümlerinin yapılması