Google üçüncü taraf politikası


Google üçüncü taraf politikası; Bu politika, Google reklamlarını müşterileri adına satın alan veya yöneten tüm üçüncü taraflar için geçerlidir.

Hesap verilebilirlik, Google reklamcılığının temel ilkelerinden biridir. Bu doğrultuda, reklamverenlerin (Google ile doğrudan çalışmasalar da) Google reklamlarının performansı ve üçüncü taraf iş ortaklarından neler beklenebileceği konusunda bilgi sahibi olması çok önemlidir.

Üçüncü taraf politikamız üç alanı kapsar:

Şeffaflık şartları: Müşterilerinizle paylaşmanız gereken bilgiler
Yasaklanan uygulamalar: Google reklamlarını müşterileriniz adına satın alabilmeniz veya yönetebilmeniz için yapmamanız gereken şeyler
Hesap kurulum şartları: Müşterilerinizin Google reklamcılık hesaplarını nasıl düzenlemeniz gerektiğine ilişkin bilgiler
Şeffaflık şartları
Reklamverenler Google’da reklam yayınlamanın avantajlarını tam olarak anlayabilmek için, bilinçli kararlar vermelerini sağlayan doğru bilgilere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, tüm üçüncü taraf iş ortaklarımızın bu kararları etkileyen bilgiler konusunda şeffaf olması gerekmektedir. Üçüncü taraflar, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmenin yanında, istendiğinde müşterilerine diğer alakalı bilgileri sunma konusunda da makul bir çaba göstermelidir.

Google reklamlarının maliyeti ve performansı
Geçerli hizmet şartlarınızda müşteriler için aylık performans raporu sunulması öngörülüyorsa, Google reklamcılık hesabı düzeyinde maliyetler, tıklamalar ve gösterimlerle ilgili verilere yer vermeniz gerekir. Google reklamlarının maliyet verilerini müşterilerinizle paylaşırken, Google tarafından alınan tam tutarı (sizin aldığınız tüm ücretleri hariç tutarak) rapor edin.

Maliyet veya performansla ilgili olarak yukarıda açıklanan minimum gereksinimler dışında başka raporlar sunarsanız, bu raporların özel olarak Google reklamcılık ürünlerini de içermesi gerekir. Örneğin, tüm reklamcılık ağlarında müşterilerinize anahtar kelime düzeyinde günlük maliyet ve performans raporlama sunarsanız, özel olarak AdWords anahtar kelimeleri için de günlük maliyet ve performans raporları sunmanız gerekir.

Google reklamlarınızın maliyet ve performans raporlarını, müşterilerinizin kolayca erişebileceği şekilde (örneğin, e-posta veya web siteniz aracılığıyla) paylaşın. Ayrıca müşterilerinize, Google reklamcılık hesaplarında oturum açma izni verip maliyet ve performans verilerine doğrudan ulaşmalarını sağlayarak da bu raporlama şartlarını yerine getirebilirsiniz. Hesap erişimini paylaşma hakkında bilgi edinin.

Yönetim ücretleri
Üçüncü taraflar, sundukları değerli hizmetler için genellikle yönetim ücreti alır ve son reklamverenlerin bu ücretleri ödeyip ödemeyeceklerini bilmeleri gerekir. AdWords veya AdWords Express’in maliyeti dışında yönetim ücreti alıyorsanız bunu müşterilere bildirin. En azından her ilk satış öncesinde, müşteri faturalarındaki bu ücret konusunda yeni müşterileri yazılı olarak bilgilendirin.

Açıklama bildirimini paylaşma
Bütçeleri daha küçük düzeyde olan, büyük reklamverenlerin kaynaklarına ve uzmanlığına sahip olmayabilecek reklamverenlerin, üçüncü taraf iş ortaklarıyla çalışırken neler beklemeleri gerektiğini bilmeleri özellikle önemlidir. Dolayısıyla, ağırlıklı olarak bütçeleri küçük veya orta düzeyde olan reklamverenlere hizmet veren tüm üçüncü tarafların, “Üçüncü taraf iş ortaklarıyla çalışma” açıklama bildirimini tüm müşterileriyle paylaşması gerekmektedir.

Müşterilerinizin %80’i veya daha fazlası AdWords’e veya AdWords Express’e ayda 1000 ABD Doları’ndan (veya bunun yerel para birimindeki karşılığından) daha az harcıyorsa, sizden AdWords veya AdWords Express satın alan tüm müşterilerinizle bu açıklama bildirimini paylaşmanız gerekir. Bu açıklama bildiriminin bağlantısı, web sitenizde kolayca bulunabilir bir konumda olmal Ana sayfanızın altbilgi kısmı, sitenizin reklamveren bölümü, reklamveren raporları gösterge tablosu ve sitenizin ürünler veya hizmetler bölümü, kabul edilebilir konumlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca, yeni satışlarda veya yenilemelerde, açıklama bildiriminin web sitenizde olduğunu müşterilerinize bildirmeniz veya belgenin elektronik bir kopyasını e-postayla ya da basılı bir kopyasını posta ile göndermeniz gerekir.

AdWords veya AdWords Express müşteri kimlikleri
Reklamverenlerin, bir üçüncü taraf iş ortağıyla ilgili endişelerini doğrudan Google’a bildirme olanağına sahip olması önemlidir. Google’ın uygun bir araştırma yaparak reklamverene yardımcı olabilmesi için, istendiğinde müşterilerinize AdWords veya AdWords Express hesaplarının müşteri kimliklerini sağlamanız gerekmektedir. AdWords müşteri kimliğini veya AdWords Express müşteri kimliğini nasıl bulacağınızı öğrenin.

Yasaklanan uygulamalar
Yalan, yanıltıcı, veya gerçekçi olmayan iddialar
Reklamverenlerin, üçüncü taraf iş ortaklarıyla çalışma konusunda bilinçli kararlar almasını istiyoruz. Bu yüzden şirketiniz, hizmetleriniz, hizmetlerinizle ilgili ücretler ve reklamverenlerin alabileceği sonuçlar hakkında açık ve dürüst olmanız gerekmektedir. Yalan, yanıltıcı veya gerçekçi olmayan iddialarda bulunmayın.

Örnekler:

Google’la bağınız olduğuna dair yalan iddiada bulunmak
Google’da en üst yerleşimleri garanti etmek
Reklamların Google Arama’da sürekli olarak görüneceğini iddia etmek
Ücretsiz Google ürünlerini, giriş için para verilen ürünlermiş gibi tanıtmak
AdWords maliyetlerinin nasıl hesaplandığına dair yalan beyanda bulunmak
Sınırsız tıklama teklif etmek
Taciz edici, kötü veya güvenilir olmayan davranışlar
Reklamverenler, doğrudan Google ile çalışırken elde edebilecekleri şekilde, bir üçüncü taraf iş ortağından alınabilecek en iyi hizmeti almalıdır. Bu nedenle, potansiyel veya mevcut müşterilerinize karşı taciz edici, kötü veya güvenilir olmayan yöntemler kullanmayın.

Örnekler:

Potansiyel müşterileri telefonla tekrar tekrar aramak
Reklamverenlere, ajansınıza kaydolmaları veya ajansınızla çalışmaya devam etmeleri için aşırı baskı uygulamak
Google Sertifikasyon sınavlarına kendi adınıza başkalarının girmesini sağlamak
Kimlik avı
AdWords kuponları karşılığında ücret almak
Hesap kurulum şartları
Hesap başına bir reklamveren
Her son reklamveren için ayrı birer hesabın olması, AdWords Kalite Puanı’nın doğruluğunun korunması açısından önemlidir. Hesap geçmişi, AdWords Kalite Puanının temel bir bileşenidir. Bu nedenle, aynı hesapta birden çok reklamverene hizmet vermek, reklamveren performanslarını hatalı bir şekilde gösteren Kalite Puanları’na sebep olabilir. Ayrıca, belirli bir anahtar kelime için her hesap başına yalnızca bir reklam gösterilir. Dolayısıyla, aynı hesapta birden çok reklamverene hizmet vermek, söz konusu reklamverenlerin reklam yayınını sınırlandırabilir. Bu nedenlerden, yönettiğiniz her bir son reklamveren için ayrı birer hesap kullanmanız gerekmektedir.

Politikalarımız hakkında
Google’ın üçüncü taraf politikası ile ilgili bilgi edinmeniz ve bilgilerinizi güncel tutmanız önemlidir. Politikalarımızı ihlal ettiğinizi düşünmemiz durumunda, uygulamalarınızın detaylı bir incelemesini yapmak ve düzeltici işlem talep etmek için sizinle iletişime geçebiliriz. İhlallerin tekrar etmesi veya ciddi düzeyde olması halinde reklamlarınızın yayınını durdurabilir ve bu durumu müşterilerinize bildirebiliriz.

Bu politikalar, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere, üçüncü taraflar için geçerli olabilecek tüm şartlar ve politikalarla birlikte yürürlüktedir:

Google Reklamcılık Programı Koşulları
Google AdWords Politikası
Google Partners Program Şartları ve Koşulları
Google AdWords API Şartları ve Koşulları
Google Marka Kullanım Yönergeleri
Ne yapabilirsiniz?
Siteniz veya uygulamanız üçüncü taraf politikası ihlalleri nedeniyle askıya alınırsa neler yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Üçüncü taraf ihlalleri
Reklamınızın bir yanlışlık sonucu onaylanmadığını düşünüyorsanız, Onaylanmayan reklamlar ve politika soruları formunu kullanarak inceleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Politikayı ihlal ederseniz ne olur?
Uyumluluk incelemesi: İşletmenizi herhangi bir zamanda, üçüncü taraf politikasına uyumluluk açısından inceleyebiliriz. Sizinle iletişime geçerek uyumluluğa ilişkin bilgi talep edersek, bize zamanında yanıt vermeniz ve politikalarımıza uymak için gereken her türlü düzeltmeyi en kısa sürede yapmanız gerekir. Uyumluluğu doğrulamak için müşterilerinizle de iletişime geçilebilir.
İhlal bildirimi: Üçüncü taraf politikasını ihlal ettiğinizi düşünmemiz durumunda, genellikle sizinle iletişime geçilerek düzeltici işlem yapmanız talep edilecektir. İstenen düzeltmeleri size tanınan süre içinde yapmazsanız, çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Ciddi veya tekrar eden ihlal durumlarında hemen ve bildirimde bulunmadan işlem yapılabilir.
Üçüncü taraf programlarının askıya alınması: Google Partners veya Premier KOBİ İş Ortağı Programı gibi Google üçüncü taraf programlarına katılımınız, üçüncü taraf politikasına uyumluluğunuza bağlıdır. Politikalarımızı ihlal ettiğinizi tespit edersek veya işletmenizi uyumluluk açısından inceleme sürecinde bize yardımcı olmazsanız, katılımınız sınırlandırılabilir veya askıya alınabilir.
Alanın devre dışı bırakılması: Üçüncü taraf politikasını ihlal etmeniz halinde, hizmetlerinizi pazarlayan web siteleri askıya alınabilir. Başka bir deyişle, sorun giderilene kadar Google’ın reklamcılık ağında ilgili web sitesinin reklamı yapıla
Reklamcılık hesabının askıya alınması: Ciddi bir politika ihlalinde bulunursanız hesabınızı askıya alabiliriz. Politika ihlallerinin tekrar edilmesi veya özellikle ciddi düzeyde olması durumunda, Google reklamcılık hesaplarınız kalıcı olarak askıya alınabilir ve Google’da bir daha reklam veremeyebilirsiniz. Ayrıca, bu durumu bildirmek üzere müşterilerinizle iletişime geçebiliriz.

Üçüncü taraf politikası ihlalini bildirin
Bir üçüncü taraf iş ortağının bu politikayı ihlal ettiğini mi düşünüyorsunuz? Bize bildirin