Web Tasarımında Karşılaştırmalı Analiz


Rakip firmalara ait sitelerin çeşitli açılardan (işlev, grafik tasarım, marka, müşteri takibi, Pazar stratejileri, Pazar payı vs.) analiz edilmesi; elde edilen veriler doğrultusunda söz konusu şirketlerle etkin biçimde rekabet edebilmek için gerekli stratejilerin belirlenmesi.