Veri Tabanı Geliştirme


Veri Tabanı Geliştirme, Hem B2B ve B2C için gerekli altyapıyı oluşturmak, hem de sürekli güncellemelere olanak tanıyabilmek amacıyla RDBMS (İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) standartlarına uygun veritabanlarının yapılandırılması; buralarda saklanan tüm bilgiye müdahale imkanı tanıyan Web tabanlı kontrol panellerinin geliştirilmesi, güvenlik ve performansın garanti altına alınması; kullanılan diğer veri tabanlarıyla entegrasyon.

Veri Tabanı Geliştirme