Kobiler için Web Vizyonu Geliştirme


Web Vizyonu Geliştirme, Şirketinizin geleceğinde sanal dünyanın yeri, büyüme hamlelerinde Internetin nasıl kullanılacağı önemlidir. Sektörünüzün öncüsü olabilmek ve Pazar payınızı arttırmak için web’de ne tür yeniliklerin hayata geçirilebileceği vs. gibi konularda size özel bir vizyonun kurgulanması.

Web Wizyonunuzu geliştiriken sektörünüzle ilgili birçok döküman ve web sitesi incelenmektedir. Sektörde en üstte yer almanız için gerekli stratejileri belirler ve uygularız.

Vizyon, varmak istediğimiz noktayı gösterirken, misyon bugün o yolda neleri, nasıl yaptığımızı anlatır. Geçenlerde, nerede okuduğumu hatırlayamadığım bir yazıda, İsa’dan VİZYONER, havarilerinden ise MİSYONER olarak bahsediyordu ki bu oldukça güzel bir tanımlama getirir.

Diğer bir yaklaşımla, bir şirketin vizyonu, ileride ne olmayı ve ne yapmayı arzu ettiğini, misyonu ise bugün ne olduğunu anlatmasıdır.

Bugün ne yaptığınızı anlatan misyonunuz, yarın olmak istediğiniz konumu anlatan vizyona giden bir yoldur. Stratejik hedeflerinize ulaşmak için uyguladığınız en son taktik de diyebiliriz.

Web Vizyonu Geliştirme